Aeroseum

Den världsunika anläggningen i Säve består av ett underjordiskt bergrum på 22 000 m2. Markområdet ovan jord är 70000m2. Berghangaren färdigställdes 1955 och ligger nära 30 m under jord och byggdes vid dåvarande Göta Flygflottilj (F9) numera Säve Flygplats.

 • Holmvägen 100
  41746 Göteborg
 • aeroseum.se
 • 031-55 83 00
 • Facebook
  • måndag: 11:00–18:00
  • tisdag: 11:00–18:00
  • onsdag: 11:00–18:00
  • torsdag: 11:00–18:00
  • fredag: 11:00–18:00
  • lördag: 11:00–18:00
  • söndag: 11:00–18:00