AG Trailer

Backa

AG Trailer AB är marknadsledande i branschen tunga släpfordon. Omsatte förra året över 400 fordon. Beräknar omsätta över 200 miljoner i år, med 25 personer anställda i koncernen.