Backa församling

Bällskär

Välkommen till gemenskapen i vår församling. Vi firar mässa, sjunger i körer och träffas på olika mötesplatser för alla åldrar. Här får man känna sig som hemma!