Hökälla

Säve

Hökälla

4,0
Park

Hökälla Grönt Arbete & Rehab är anordnare inom jobb- och utvecklingsgarantin. Verksamheten riktar sig till långtidsarbetslösa med syfte att ge arbetspraktik inom naturvård och trädgård, samt att ge friskvård.

Kategorier

Karta

Visa störe karta