Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling

Alingsås NO

Antiokias Grekisk-Ortodoxa Kyrka – "det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas 'kristna'" (Apg. 11:26).