Nyheter

Delvis fuktiga och snöiga vägbanor. Delvis vinterväglag på det mindre vägnätet. Risk för halka. Finns risk för lokal ishalka.