Ramberget

Brämaregården

Park på Hisingen med hisnande utsikt över älven och staden.